نحوه خرید ذرت رومانی بندر امام

ذرت های ترخیص شده در بندر امام خمینی از چه کشورهایی هستند؟ نحوه خرید ذرت رومانی برای مراکز پرورش دام و طیور و کارخانه ها به چه صورت است؟