خرید بهترین خرده ذرت درجه یک در بازرگانی کهن آغاز شد

قیمت بهترین پوسته ذرت ایران در بازرگانی کهن چقدر است

خرید و فروش بهترین خرده ذرت در بازرگانی کهن آغاز شد

خرید انواع خرده ذرت ارزان در بازرگانی کهن آغاز شد

زمان برگزاری نمایشگاه دام ، طیورو صنایع وابسته در سال ۹۹

غرفه بازرگانی کهن در نمایشگاه دام و طیور امسال

نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و صنایع وابسته تهران

چه شرکت هایی در نمایشگاه بین المللی دام،طیورو صنایع وابسته امسال حضور دارند ؟