نحوه خرید ذرت رومانی بندر امام

ذرت های ترخیص شده در بندر امام خمینی از چه کشورهایی هستند؟ نحوه خرید ذرت رومانی برای مراکز پرورش دام و طیور و کارخانه ها به چه صورت است؟

ذرت رومانی بندر امام بهتر است یا ذرت برزیل؟

برای پاسخ به این سوال می بایست دو موضو ع مهم در خرید خوراک دام را مد نظر قرار داد:

  1. کیفیت
  2. قیمت

ذرت برزیل در بین تمام ذرت های خارجی رتبه 1 کیفیت را دارا  می باشد، پس بی شک در رقابت کیفی بین ذرت رومانی بندر امام و ذرت برزیل برنده ذرت برزیل خواهد بود.

اما در بحث قیمت بالطبع ذرت رمانی می بایست به دلیل کیفیت پایین تر از قیمت پایین تری نیز برخوردار باشد.

همین مسئله سبب شده تا در مقایسه قیمت و کیفیت ذرت رومانی بندر امام رتبه خوبی داشته باشد و به یکی از گزینه های مناسب برای خرید دامداری ها تبدیل شود.

البته فراوانی این ذرت به اندازه ذرت برزیل نبوده و همین مسئله علت اصلی کمبود این محصول در ایران می باشد.

شما برای خرید انواع ذرت خارجی اعم از ذرت رومانی، ذرت برزیل، ذرت روس، ذرت اکراین و … می توانید با بازرگانی کهن تجارت نیکنام تماس حاصل فرمایید.