سویا آرژانتین

مراکز فروش سویا آرژانتین زود بارشو

مراکز فروش سویا آرژانتین زود بارشو در حال حاضر بصورت محدود این سویا را موجود دارند که این مسئله با توجه تقاضای بالا فروش زود بار را با اشکال روبرو کرده است.

سویا آرژانتین بعنوان شناخته شده ترین سویا وارداتی یا به قولی سویا خارجی، در ایران می باشد.

علت استفاده از سویا و رونق گرفتن فروش سویا آرژانتین در ایران

سویا تامین کننده مهم پروتئین در دام و طیور می باشد و سویا آرژانتین از این جهت که دارای درصد پروتئین بالاتری به نسبت سویاهای داخلی می باشد، محبوب شده است.

فروش سویا آرژانتین

خرید این محصول به صورت با تاخیر امکان پذیر است، همانطور که در قبل تر نیز عنوان گردید مشکلی که این روزها برای محصولات فوری بار ایجاد شده سبب این مسئله گردیده و تنها شامل سویا آرژانتین نمی باشد، عموم محصولات وارداتی با این مسئله مواجه شده اند.

برای ثبت سفارش سویا آرژانتین از نوع بار های با تاخیر می توانید از طریق واحد فروش بازرگانی کهن اقدام نمایید.

جایگزین کنجاله سویا در خوراک دام

اگر قرار باشد در جیره به جای سویا محصول دیگری را جایگزین کنیم باید بتواند تا حد قابل قبولی تامین پروتئین جیره را پوشش دهد، برای این کار کنجاله کنجد یکی از گزینه های موجود است.