کنجاله سویا

عنوان قیمت کنجاله سویا برزیل و آرژانتین

بیشترین کنجاله سویای وارداتی از کشور های برزیل و آرژانتین می باشد ، که می توان گفت از بهترین انواع سویای وارداتی به کشور هستند.

انواع کنجاله سویا

1-کنجاله سویا داخلی

2-کنجاله سویا آرژانتین

3-کنجاله سویا برزیل

4-کنجاله سویا هند

بطوریکه این چهار مورد از شناخت بیشتری در کشور ما برخوردارند.

بنابراین قیمت  کنجاله سویا بنا به کیفیت آن به نسبت بالاتر است.

با این وجود نوع داخلی نیز انواع گوناگونی دارند و از بین آنها می توان سویا کلهر را نام برد.

بارگیری کنجاله سویا برزیل و آرژانتین در بندر امیر آباد و انبار اصفهان صورت می گیرد.

متقاضیان می توانند جهت اطلاع از قیمت  کنجاله سویا با واحد های فروش تماس حاصل نمایند.

از طرفی نحوه ی سفارش از بندر امیر آباد و انبار اصفهان با یکدیگر تفاوت دارند.

سفارش از بندر امیر آباد نیازمند برخی مجوز ها مانند ثبت سامانه و…می باشد در حالیکه جهت سفارش از انبار اصفهان صرفا کد ملی و کد پستی مقصد کفایت می کند.