سویا آرژانتین و برزیل

فروش سویا آرژانتین دامی بندر

فروش سویا آرژانتین دامی در بندر امام خمینی صورت می گیرد. آیا جایگزینی برای سویا آرژانتین در جیره غذایی دام و طیور وجود دارد؟

سویا منبع اصلی پروتئین در خوراک دام می باشد، علت این شهرت و انتخاب دو دلیل عمده دارد:

  1. درصد بالای پروتئین موجود در سویا
  2. کیفیت بالای پروتئین موجود در سویا، که این مسئله حاکی از اسیدآمینه های خوب و با کیفیت در ساختار پروتئین آن می باشد. در واقع میزان لیزین آن بالا و متیونین در سویا کم است.

محل بارگیری و فروش سویا آرژانتین

بندر امام خمینی در جنوب کشور اصلی ترین محل ترخیص کشتی هایی است که محموله های وارداتی از کشورهایی نظیر برزیل، آرژانتین، اکراین و … به همراه دارند.

خوش خوراکی سویا نیز یکی از عواملی است که سبب شده دامداران و مرغداری ها از مصرف آن احساس رضایت داشته باشند.

جایگزین کنجاله سویا در خوراک دام

قبل تر گفتیم که سویا منبع اصلی پروتئین در خوراک دام می باشد، پس برای جایگزینی این محصول باید به دنبال کنجاله های پروتئینی از جمله کنجاله کنجد، پنبه دانه و … باشیم.

برای تهیه کنجاله سویا، کنجد و سایر محصولات خوراک دام و طیور می توانید با بازرگانی کهن تماس بگیرید.