انواع کجاله خارجی

انواع کنجاله سویا خارجی پودر، پرک و پلت

کنجاله سویا خارجی موجود در ایران معمولا از کشورهای آرژانتین، برزیل و هند وارد می گردد. این محصول در انواع پودر، پرک و پلت به فروش می رسد.

انواع کنجاله سویا خارجی

کنجاله سویا پرک و پلت