انواع ذرت خارجی

انواع ذرت خارجی موجود در بنادر ایران

بخش زیادی از ذرت مورد نیاز کشور از روسیه، برزیل، اکراین، رومانی و صربستان تامین می گردد. انواع ذرت خارجی موجود در بنادر ایران کیفیت و قیمت مختلفی دارند.

منتظر ادامه مطلب باشید.